طرح توجیهی گلخانه قارچ

طرح توجیهی » طرح توجیهی گلخانه قارچ

دانلود طرح توجیهی گلخانه قارچ

گلخانه پرورش قارچ را میتوان در انباری خانه یا زیر زمین خانه نیز ایجاد کرد فقط به این نکته باید توجه کنیم که رطوبت حاصله ساختمان را از بین نبرد بعد از ایجاد گلخانه میتوان به پرورش محصول پر سود قارچ صدفی و خوراکی پرداخت که برای بازار این محصول و میزان سود میتوان طرح توجیهی مورد نظر را دریافت کرد

طرح توجیهی گلخانه قارچ

برای دیدن طرح ها کلیک کنید