1002023_احداث تیر پارک (خدمات خودرویی،رستوران وکافی شاپ)

150,000 تومان

توضیحات

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح آقای حسن پیرمغان
آدرس محل اجرای طرح استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر روستای چله خانه سفلی
محصولات تولیدی واحد ظرفیت در سال
خدمات قابل ارائه دستگاه 1,500
خدمات خودرویی پرس 90,000
سرو غذا ( دو وعده در روز) نفر 54,000
خدمات کافی شاپ ساعت 24,000
خدمات تیرپارک ( با احتساب 10 خودرو در روز) اجاره در ماه 12
خدمات فروشگاه 380,000 میلیون ریال
مساحت زمین مورد نیاز 3,595 نفر
مساحت زیر بنا 1,000 متر مربع
نرخ بازده طرح 38.26 متر مربع
ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده) 182,563 میلیون ریال
مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) 32,563 میلیون ریال
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت 150,000 میلیون ریال
شاغلین طرح 10 نفر
تولید در نقطه سر به سر 33.21 درصد
نرخ بازده طرح 31.35 درصد
بازگشت سرمایه به سال 4.00 سال
میزان آب مصرفی در سال 1,936 متر مکعب
برق مصرفی در سال 72,000 کیلووات ساعت
گاز مصرفی در سال 96,000 متر مکعب