11001005 -طرح توجیهی کشت یونجه بمساحت 7 هکتار

90,000 تومان

توضیحات

مجری طرح آقای محمد حیدری
تولیدات طرح یونجه
مساحت زمین مورد نیاز 70,000 مترمربع
مساحت زیر بنا 100 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز 8,000,875 هزارریال
هزینه جاری طرح 3,396,242 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز 312,764 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح 22,313,639 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید 15,662,728 هزارریال
سرمایه گذاری بانک 6,650,911 هزارریال
تسهیلات بلند مدت 6,400,700 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت 250,211 هزارریال
شاغلین طرح 2 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط 6,125,000 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر 32.48 درصد
نرخ بازده طرح 28.05 درصد
بازگشت سرمایه به سال 4.18 سال
آدرس محل اجرای طرح استان خوزستان
تهیه کننده طرح شرکت طرح گستر نواندیش جوان  تهیه و ارزیابی انواع

طرح کسب وکار 09190677197  https://www.tarh-tojihi.ir/