12001586 لیست وقیمت تجهیزات وماشین آلات خط تولید چادر ملی و نماز،شال و روسری مجلسی طرح دار(طرح عفاف و حجاب)

توضیحات