20001040 -طرح توجیهی احداث واحدهای اقامتی و بوم گردی طارم

90,000 تومان

طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال 1400 تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

دلار در این طرح ( دی سال 1400 ) با نرخ 260.000 ریال می باشد

توضیحات

مجری طرح آقای مهدی اکبری طارمی
تولیدات طرح خدمات اقامتی و بومگردی
مساحت زمین مورد نیاز 50,000 مترمربع
مساحت زیر بنا 1,015 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز 77,807,992 هزارریال
هزینه جاری طرح 29,897,386 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز 3,961,152 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح 81,769,144 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید 16,353,829 هزارریال
سرمایه گذاری بانک 65,415,315 هزارریال
تسهیلات بلند مدت 62,246,394 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت 3,168,921 هزارریال
شاغلین طرح 8 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط 57,360,000 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر 33.56 درصد
نرخ بازده طرح 26.96 درصد
بازگشت سرمایه به سال 4.23 سال
آدرس محل اجرای طرح استان قزوین بخش طارم روستای آلتین کش
تهیه کننده طرح شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع

طرح کسب وکار 09190900231 و 09104225533  https://www.tarh-tojihi.ir/