20001042 -طرح توجیهی راه اندازی فروشندگی مواد نفتی بنزین و نفت گاز

90,000 تومان

طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال 1400 تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

دلار در این طرح ( دی سال 1400 ) با نرخ 260.000 ریال می باشد

توضیحات

مجری طرح آقای
تولیدات طرح فروش مواد نفتی بنزین و نفت گاز
مساحت زمین مورد نیاز 300 متر مربع
مساحت زیر بنا 218 متر مربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز 15,307,320 هزار ریال
هزینه جاری طرح 7,093,232 هزار ریال
سرمایه در گردش مورد نیاز 702,811 هزار ریال
کل سرمایه گذاری طرح 16,010,131 هزار ریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید 3,202,026 هزار ریال
سرمایه گذاری بانک 12,808,105 هزار ریال
تسهیلات بلند مدت 12,245,856 هزار ریال
تسهیلات کوتاه مدت 562,249 هزار ریال
شاغلین طرح 3 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط 11,880,000 هزار ریال
تولید در نقطه سر به سر 49.51 درصد
نرخ بازده طرح 29.68 درصد
بازگشت سرمایه به سال 4.70 سال
آدرس محل اجرای طرح استان
تهیه کننده طرح مهندس علی مجنونی تهیه و ارزیابی انواع

طرح کسب وکار 09104225533 & 09190900231  https://www.tarh-tojihi.ir/