2500010102 -طرح توجیهی گاو شیری 150 راسی

90,000 تومان

طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال 1400 تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

دلار در این طرح ( دی سال 1400 ) با نرخ 260.000 ریال می باشد

توضیحات

مجری طرح آقای
تولیدات طرح گاو شیری 150 راسی
مساحت زمین مورد نیاز 15,900 متر مربع
مساحت زیر بنا 7,759 متر مربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز 168,081,713 هزار ریال
هزینه جاری طرح 109,373,827 هزار ریال
سرمایه در گردش مورد نیاز 16,975,304 هزار ریال
کل سرمایه گذاری طرح 185,057,017 هزار ریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید 37,011,403 هزار ریال
سرمایه گذاری بانک 148,045,614 هزار ریال
تسهیلات بلند مدت 134,465,370 هزار ریال
تسهیلات کوتاه مدت 13,580,244 هزار ریال
شاغلین طرح 7 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط 147,586,500 هزار ریال
تولید در نقطه سر به سر 36.75 درصد
نرخ بازده طرح 30.04 درصد
بازگشت سرمایه به سال 3.05 سال
آدرس محل اجرای طرح استان