نگارش بیزینس پلن در فرمت های بانک و ادارات

برآورده کردن میزان سرمایه گذاری

دانلود طرح توجیهی در قالب word و pdf

تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

شما اینجا هستید

۵۰۹۵۰۸۱۱ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۷۶۰۰۰ مترمربع سال ۹۵

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه صیفی جات به مساحت۷۶۰۰۰مترمربع

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۹۵۰۸۱۱ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۷۶۰۰۰ مترمربع سال ۹۵

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای پرتوی
تولیدات طرحگلخانه صیفی جات
مساحت زمین مورد نیاز۱۰۰,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۷۷,۴۱۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۱۵۵,۵۳۲,۰۶۵ هزارریال
هزینه جاری طرح۳۱,۳۶۳,۷۳۵ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۴,۷۷۶,۸۶۴ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۱۸۵,۳۰۸,۹۲۹ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۵۷,۰۶۱,۷۸۶ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۱۲۸,۲۴۷,۱۴۳ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۱۲۴,۴۲۵,۶۵۲ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۳,۸۲۱,۴۹۱ هزارریال
شاغلین طرح۶۵ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۷۷,۹۵۲,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۲۸.۶۹درصد
نرخ بازده طرح۲۳.۶۸ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۹۹ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش کشاورزی

نظرات کاربران درباره ۵۰۹۵۰۸۱۱ _ طرح توجیهی گلخانۀ صیفی جات بمساحت ۷۶۰۰۰ مترمربع سال ۹۵