51140012102 -طرح توجیهی توسعه واحد تولید قارچ 60 تن در سال

120,000 تومان

طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

مطالبی که در فایل دانلودی می باشد شامل فهرست زیر است

فهرست مطالب

1 – مطالعات اولیه پروژه 5
مقدمه : شرح کالا و خدمات توسعه واحد تولید قارچ 5
پیشینه و شرح خدمات توسعه واحد تولید قارچ 10
مزایای توسعه واحد تولید قارچ 11
2 – مطالعات فنی و اجرایی توسعه واحد تولید قارچ 12
اهداف توسعه واحد تولید قارچ 13
3 – مطالعات فنی و بهره برداری توسعه واحد تولید قارچ 15
بازار هدف توسعه واحد تولید قارچ 15
عملیات های توسعه واحد تولید قارچ 16
تحلیل ریسک 16
تحلیل SWOT 17
4 – اطلاعات ساختار و سازمان مدیریتی توسعه واحد تولید قارچ 19
ارزش‏ها و باورها 20
مشخصات رقابت 21
5– مطالعات مالی و اقتصادی توسعه واحد تولید قارچ 22
5 – 1 ) میزان سرمایه گذاری (ثابت و درگردش) 22
5 – 1 – 1 ) جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن 23
5 – 1 – 2 ) زمین محل اجرای توسعه واحد تولید قارچ 24
5 – 1 – 3 ) محوطه سازی مورد نیاز 25
5 – 1 – 4 ) جدول ساختمانهای مورد نیاز 26
5 – 1 – 5) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز 27
5 – 1 – 6 ) جدول تجهیزات 29
5 – 1 – 7 ) هزينه هاي قبل از بهره برداري 30
5 – 1 – 8 ) ملزومات اداری رفاهی 31
5 -1 -9 ) محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت 32
5 – 2 ) هزینه های جاری طرح 35
5 – 2 – 1 ) هزینه‌های جاری شرکت‌ها در دو دسته 35
5 – 2 – 2 ) سرمایه در گردش مورد نیاز طرح 37
5 – 2 – 3 ) مواد اولیه مصرفی 38
5 – 2 – 4 ) هزینه های پرسنلی 39
5 – 2 – 5 ) جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری 40
5 – 2 – 6 ) هزینه سوخت و انرژی 41
5 – 3 ) تولیدات و ارزش تولیدات طرح 42
5 – 4 ) جدول تحلیل مالی طرح 43
5 – 4 – 1 ) جدول پیش بینی صورت سود و زیان سود ناخالص کالا / خدمات 43
5 – 4 – 2 ) جدول صورت گردش جریان وجوه نقد 45
5 – 4 -3 ) محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح 48
تحلیل و درصد فروش در نقطۀ سر به سر 49
دوره برگشت سرمایه 50
5 – 4 – 4 ) جدول پیش بینی ترازنامه 52
5 – 4 – 5 ) ارائه شاخصهای مالی طرح 53
5 – 4 – 6 ) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد 54
6 ) برنامه ریزی اجرایی و طرح عملیاتی 55
6 – 1 ) برنامۀ زمان‌بندی اجرای طرح 55
6 – 2 ) زمان بندی اجرای طرح/ پروژه 56
6 – 3 ) مدت زمان بهره برداری از طرح / پروژه 57

توضیحات

شناسنامه مالی طرح : 

مجری طرح آقای مهدی عراضی فرحانی
آدرس محل اجرای طرح خوزستان شهرستان آبادان
محصولات تولیدی بسته تولیدی نیم کیلویی در سال کد آیسیک
تولید قارچ بسته بندی شده 120,000 0112412364
مساحت زمین مورد نیاز 270 متر مربع
مساحت زیر بنا 258 متر مربع
هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحا نشده) 8,097 میلیون ریال
مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده) 4,097 میلیون ریال
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت 4,000 میلیون ریال
شاغلین طرح 8 نفر
تولید در نقطه سر به سر 58.81 درصد
نرخ بازده طرح 30.33 درصد
بازگشت سرمایه به سال 3.35 سال
میزان آب مصرفی در سال 1,829 متر مکعب
برق مصرفی در سال 70,000 کیلووات ساعت