شما اینجا هستید

۵۷۴۰۱ _ طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب معدنی به ظرفیت ۱۳۲۰۰ تن در سال اسفند ۹۳

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی آب معدنی به ظرفیت۱۳۲۰۰ تن در سال

۵,۰۰۰ تومان

۵۷۴۰۱ _ طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب معدنی به ظرفیت ۱۳۲۰۰ تن در سال اسفند ۹۳

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای نیما مصطفایی
تولیدات طرحتولید و بسته بندی آب معدنی
مساحت زمین مورد نیاز۵,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۲,۵۰۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۲۰,۴۴۵,۸۱۹هزارریال
هزینه جاری طرح۴۱,۲۳۴,۶۷۹ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۶,۱۳۰,۶۲۳ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۲۹,۵۷۶,۴۴۲ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۸,۳۱۵,۲۸۸ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۲۱,۲۶۱,۱۵۴ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۱۶,۳۵۶,۶۵۵ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۴,۹۰۴,۴۹۹ هزارریال
شاغلین طرح۱۱ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۴۸,۸۴۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۳۷.۷۲ درصد
نرخ بازده طرح۳۸.۱۱ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۰۹ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۴۰۱ _ طرح توجیهی تولید و بسته بندی آب معدنی به ظرفیت ۱۳۲۰۰ تن در سال اسفند ۹۳