شما اینجا هستید

۵۷۹۴۰۲۶ _ طرح توجیهی طرح توسعه تولید نان فانتزی سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح توسعه تولید نان فانتزی

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۰۲۶ _ طرح توجیهی طرح توسعه تولید نان فانتزی سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای
تولیدات طرحنان فانتزی
مساحت زمین مورد نیاز۲,۴۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱,۱۶۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۹۹,۸۶۹,۱۵۴ هزارریال
هزینه جاری طرح۱۹۱,۰۹۶,۰۵۸ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۲۶,۴۰۰,۰۷۲ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۳۲۹,۲۷۵,۱۵۴ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۲۲۹,۴۰۶,۰۰۰ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۱۲۶,۲۶۹,۲۲۷ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۹۹,۸۶۹,۱۵۴ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۲۶,۴۰۰,۰۷۲ هزارریال
شاغلین طرح۱۸۲ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۲۸.۴۲ درصد
نرخ بازده طرح۴۸.۳۴ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۲۷ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۰۲۶ _ طرح توجیهی طرح توسعه تولید نان فانتزی سال ۹۴