شما اینجا هستید

۵۷۹۴۰۵۲۳ _ طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز و گوشت مرغ به ظرفیت ۲۰۲۵ تن در سال سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث کارگاه بسته بندی گوشت قرمز و گوشت مرغ به ظرفیت ۲۰۲۵ تن در سال

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۰۵۲۳ _ طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز و گوشت مرغ به ظرفیت ۲۰۲۵ تن در سال سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای بابایی
تولیدات طرحگوشت بسته بندی شده
مساحت زمین مورد نیاز۱۰,۰۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱,۵۴۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۲۱,۷۲۶,۱۴۷ هزارریال
هزینه جاری طرح۳۳۴,۱۰۱,۶۳۸ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱۵,۵۰۸,۰۹۶ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۳۸,۴۳۴,۲۴۳ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۸,۶۴۶,۸۴۹ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۲۹,۷۸۷,۳۹۴ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۱۷,۳۸۰,۹۱۸ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱۲,۴۰۶,۴۷۷ هزارریال
شاغلین طرح۴۷ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۳۴۴,۲۵۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۴۹.۳۳ درصد
نرخ بازده طرح۴۷.۰۹ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۶۱ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۲۹  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۰۵۲۳ _ طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز و گوشت مرغ به ظرفیت ۲۰۲۵ تن در سال سال ۹۴