شما اینجا هستید

۵۷۹۴۱۱۶۰ _ طرح توجیهی تولید لباس یکبار مصرف بیمارستانی بظرفیت ۲۴ هزار بسته در سال سال ۹۴

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید لباس یکبارمصرف بیمارستانی به ظرفیت ۲۴ هزار بسته در سال

۸,۰۰۰ تومان

۵۷۹۴۱۱۶۰ _ طرح توجیهی تولید لباس یکبار مصرف بیمارستانی بظرفیت ۲۴ هزار بسته در سال سال ۹۴

شناسنامه طرح

مجری طرحموسسه طلوع فرجام نیک
تولیدات طرحلباس یکبارمصرف
مساحت زمین مورد نیاز۲۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۱۳۰ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۱,۳۳۸,۴۳۵ هزارریال
هزینه جاری طرح۵,۶۳۲,۳۰۰ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۸۴۹,۸۵۲ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۲,۳۸۸,۲۸۷ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۶۳۷,۶۵۷ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۱,۷۵۰,۶۳۰ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۱,۰۷۰,۷۴۸ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۶۷۹,۸۸۲ هزارریال
شاغلین طرح۱۷ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۶,۳۶۰,۰۰۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۴۲.۸۳ درصد
نرخ بازده طرح۳۹.۹۹ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۹۷ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان مرکزی – شهرستان اراک
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش صنعتی

نظرات کاربران درباره ۵۷۹۴۱۱۶۰ _ طرح توجیهی تولید لباس یکبار مصرف بیمارستانی بظرفیت ۲۴ هزار بسته در سال سال ۹۴