تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

آشنایی با ضوابط دامداری در کتاب نظام دامپروری

آنچیزی که در کتاب نظام دامپروری مرور خواهد شد به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد

۱- مقررات ، کلیات و نحوه صدور پروانه

۲- پرورش و نگهداری دام ، جمع آوری شیر و مراکز تولید و انجماد اسپرم

۳- پرورش و نگهداری دام سبک ، آهو و گوزن

۴- پرورش و نگهداری شتر ، اسب و سایر تک سمیان

۵- پرورش و نگهداری حیوانات پوستی ، زینتی ، خانگی و حیوانات آزمایشگاهی

۶- پرورش و نگهداری طیور ، سایر ماکیان ، شتر مرغ و پرندگان زینتی

۷- پرورش و نگهداری زنبور عسل

۸- انتقال دامداریها ، احداث مجتمع دامداری

۹- کارخانه جوجه کشی

۱۰- آزمایشگاه ، تجزیه خوراک دام ، طیور و آبزیان

۱۱- میادین عرضه دام

۱۲- دامداری روستایی

۱۳- جدول مشخصات واحد پرورش ماکیان

۱۴- جدول حداقل فاصله های داخل مزرعه شتر مرغ

۱۵- جدول مشخصات واحد پرورش پرندگان زینتی

۱۶- جدول فاصله ها

کتاب نظام دامپروری را از همینجا دانلود کنید

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید