نحوه نوشتن طرح توجیهی

طرح توجیهی » نحوه نوشتن طرح توجیهی

نحوه نگارش طرح توجیهی

آموزش شیوه و نحوه نوشتن طرح توجیهی برای گرفتن وام. برای دریافت وام بانکی با طرح توجیهی باید اصول درست آن را بدانید.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

طرح توجیهی ارائه نمایه کلی از میزان و نحوه سرمایه گذاری در یک پروژه هست .

طرح توجیهی مواردی را شامل میشود در زیر بیان شده اند وقتی به این موارد و سوالات پاسخ داده شود طرح توجیهی تکمیل شده است

ما نیز برای راحتی و آموزش یک نمونه آوردیم که قابل تعمیم به بیشتر طرح های توجیهی و کسب و کار می باشد و تنها بایستی نام شرکت را عوض کرد تا به طرح مورد نظر رسید .

ــــــــــــــ

الف – خلاصه اجرایی

الف 1 پیشینه شرکت :

کار ما بصورت شرکتی باشد شرح فعالیت ، شروع تاسیس و موارد مربوط به شرکت را قید میکنیم .

الف 2 توصیف و تشریح شغلی

خلاصه ای از بیزینس پلن را قید میکنیم با نام شرح فعالیت و محصولات تولیدی .

الف 3 سازمان و ساختار شرکت

رزومه شرکت را قید میکنیم .

الف 4 بازار هدف شرکت

بازار هدف میتواند عموم مردم ، فروشگاه های بزرگ ، دولت ، شرکتهای خصوصی یا عمومی ، صادرات میتواند باشد .

الف 5 عملیات های شرکت

شرح وظایف و کارهایی که شرکت قصد انجام آن را دارد و فعالیت می کند .

الف 6 روش تامین مالی شرکت :

روش مالی توسط مجری یا سهامداران و تسهیلات بانکی می باشد .

ب ساختار و سازمان مدیریتی شرکت

ب -1 – تیم مدیریتی شرکت

عموما شامل مدیر عامل و هیئت مدیره و در راس آن رئیس هیئت مدیره می باشد .

ب 2 ساختار مالکیت وروش پرداخت پاداش و مزایای شرکت

مالکیت خصوصی باشد بین چند نفر هست و اگر عمومی باشد طبق سهام می باشد که تصمیم گیری می شود در پایان سال سود سهام واگذار شود یا به اموال شرکت و سرمایه اضافه شود .

ب 3 هیات مدیره / شورای مشاوران

شامل 5 نفر هیئت مدیره که توسط مجمع انتخاب می شود و در راس آن رئیس هیئت مدیره می باشد و شورای مشاوران برای شرکتهای تخصصی جهت استفاده از تکنولوژی روز می باشد .

ب 4 هیات مشاوران خارج از شرکت

توسط هیئت مدیره و افراد مجرب را انتخاب میکنند .

ب 5 ساختار قراردادها و مجوزهای فعالیت شرکت

طبق قوانینی که در شرکت حاکم هست لحاظ می شود .

ب 6 بیمه

بیمه کارگاه و کارخانه اموال و کارکنان لحاظ می شود

ب – 7 – طرح اختیار خرید سهام ویژه کارکنان و سایر مشوقها

بیشتر برای شرکتهای عمومی می باشد .

ب 8 نمودارهای سازمانی شرکت

رئیس هیئت مدیره در راس بعد از آن هیئت مدیره سپس مدیر عامل و بعد از آن مدیران داخلی می باشند

ج – شرح کالا / خدمات تولیدی شرکت

ج – 1 شرح کالا

خلاصه ای کالاهای تولیدی را ارائه میکند

ج 2 خصوصیات ویژه کالا / خدمات تولیدی شرکت

برتریت الا را نسبت به کالاهای مشابه قید می کند

ج 3 مراحل توسعه کالا / خدمات شرکت

چشم انداز و برنامه های آتی برای توسعه کالا به لحاظ تکنولوژی و یا به روز بودن کالا با استاندارد های روز

ج 4 تحقیقق و توسعه آتی شرکت

در صورتی که بخواهیم شرکت را توسعه بدهیم و الاهایی را اضافه کنیم این مورد را لحاظ می کنیم .

ج 5 نشان های تجاری ، اختراعات ثبت شده ، مالکیت معنوی ، حق الامتیاز

برای طرح های اختراعی قید میشود طرح های عمومی را شامل نمیشود .

ج 6 مجوزهای دولتی

از چه نهادهای دولتی باید مجوز بگیریم را قید میکنیم .

ج 7 محدودیت های کالا / خدمات تولیدی شرکت

محدودیت هایی که از سوی دولت اعمال میشود را لحاظ میکنیم مثلا در صورتی که آلایندگی داشته باشد مجوزهای محیط زیست را برای ظرفیت های مشخصی قید میکنیم که بیشتر از آن ظرفیت محدود میشود .

ج 8 تعهدات و الزامات کالا / خدمات تولیدی شرکت

تعهداتی که در قبال مشتریان برای تولیدات خود داریم را قید میکنیم .

ج 9 کالا / خدمات مشابه و محصولات فرعی

در صورتی که تک محصولی نباشد و کالاهای مشابهی تولید شود را قید میکنیم .

ج 10 تولیدات شرکت

اسم تولیدات را با ظرفیت تولید قید میکنیم و همچنین قیمت فروش محصول تولیدی

ج 11 تاسیسات و زیر بناهای شرکت

تاسیسات شامل انشعابات برق ، آب ، گاز و … می باشند

ج 12 تامین کنندگان ملزومات تولیدی شرکت

مواد اولیه را چه نوع شرکتهایی برای ما تامین می کنند را قید میکنیم .

ج 13 فاکتورهای زیست محیطی

در صورتی که آلایندگی داشته باشد حتما قید میکنیم

م طرح بازاریابی

بعد از تولید نوبت بازاریابی است تا محصول را بفروش برسانیم و برای این کار بازاریابی نیاز داریم .

م 1 مشخصات صنعتی

شامل مشخصات تعداد و قیمت ماشین آلات

م 2 پتانسیل رشد شرکت

شرکت توانایی رشد را هم از لحاظ اضافه کردن ساختمانها و همچنین ماشین آلات و تولید دارد و همچنین بصورت قرار دادی با شرکتهای همسو توانایی رشد را داشته باشد قید میکنیم .

م 3 موقعیت جغرافیایی شرکت

کروکی محل اجرای طرح را با یو تی ام UTM قید میکنیم

م 4 رویکردهای شرکت

مواردی که برای شرکت ما مهم هست را لحاظ میکنیم .

م 5 فاکتورهای فصلی

تولیدات اگر فصلی باشند قید میکنیم که مثلا برای محصولات کشاورزی تابستان فصل تولید هست و زمستان فصل برنامه ریزی

م 6 مشخصات سود

سودی که بدست می آوریم را قید میکنیم که بعد از تهیه طرح و ترازنامه با کسر هزینه های جاری بدست می آید .

م 7 کانال های توزیع کالا / خدمات شرکت

محصولات تولیدی را قید میکنیم .

م 8 روش رقابت شرکت در بازار

نوع رقابت را قید میکنیم که میتواند کیفیت بیشتر باشد یا ارزان قیمت بودن و یا در دسترس بودن و فاکتورهایی که مهم هست را قید میکنیم .

م 9 مشخصات رقابت

کیفیت ، قیمت ، در دسترس بودن ، ایمنی بالا محصولات ، بسته بندی مناسب و …

م 10 مشخصات مشتریان

میتواند عموم مردم باشد یا صادرات و یا شرکتهای تولید کننده مثلا شرکتهای خودرو سازی محصولات خود را تولید کرده به خودرو ساز می دهند و کمتر به مصرف عموم مردم می رسد .

م 11 مشخصات بازار هدف شرکت

بازار هدف اشباع شده است یا میتوان فروش بهتری داشت

م 12 شیوه قیمت گذاری کالا / خدمات شرکت

قیمت گذاری بر اساس هزینه سرمایه گذاری هزینه های جاری و سود حاصله می باشد

م 13 سود ناخالص کالا / خدمات شرکت

بعد از نگارش طرح و بدست آمدن درآمد با کسر هزینه های جاری بدست می آید

م 14 آنالیز نقطه سربه سر

در جدول مربوطه طرح توجیهی آنالیز می شود

م 15 میزان نفوذ کالا / خدمات تولیدی شرکت در بازارهای هدف کانال های توزیع

انتظاری که داریم تا کالای ما محبوبیت را داشته باشد قید میکنیم .

م – 16 – نمایندگی های فروش کالا / خدمات تولیدی شرکت

فروش کالا توسط نمایندگی انجام میگیرد که برای مصارف عمومی مردم معمولا نمایندگی کار پخش محصولات را دارد .

م – 17 – روش فروش مستقیم کالا / خدمات تولیدی شرکت

فروش بصورت مستقیم می باشد یا توسط واسط که قید میکنیم .

م 18 بازاریابی مستقیم / مجازی

بازاریابی مستقیم بیشتر کاربرد داشته باشد انجام میدهیم که معمولا برای محصولاتی که با عموم مردم سرو کار دارد مفید است و مجازی الان جدیدترین نوع بازاریابی هست که تاثیر بیشتری دارد .

م 19 شیوه استفاده شرکت از تبلیغات و آگهی های بازرگانی

در صورتی که عمومی باشد از طریق شبکه های سراسری تبلیغ می شود

م 20 بسته بندی و برچسب قیمت گذاری

نوع بسته بندی را با قیمت قید میکنیم .

م 21 ضمانت نامه کالا / خدمات شرکت

در صورتی که کالای خود را تضمین کنیم قید میکنیم و به اطلاع مصرف کننده می رسانیم

م 22 نمایشگاه های عرضه و فروش کالا / خدمات

در سطح منطقه ای حتما شرکت میکنیم

م 23 بازارهای آتی کالا / خدمات تولیدی شرکت

نوع بازاریابی که میخواهیم در آینده داشته باشیم را لحاظ می کنیم .

ن – سیستم های عملیات و کنترل شرکت

ن 1 سیاست ها ، قوانین و روش های کنترلی شرکت شیوه دریافت سفارشات

ن 2 سیاهه مشتریان شرکت

ن 3 شیوه بازپرداخت دیون تامین کنندگان مواد و ملزومات مصرفی شرکت

ن 4 شیوه جمع آوری حساب های دریافتنی شرکت

ن 5 شیوه ارایه گزارش به مدیریت شرکت

ن 6 توسعه منابع انسانی

ن 7 کنترل موجودی انبار

ن 8 ضمانت نامه نقل و انتقال و استرداد کالا / خدمات شرکت

ن 9 شیوه نظارت بر بودجه های شرکت

ن 10 سیستم های امنیتی شرکت

ن 11 شیوه انتشار اطلاعات و اسناد مورد نیاز برای انعقاد قراردادهای شرکت

ن 12 شیوه توسعه کالا / خدمات تولیدی شرکت

ن 13 شیوه تولید کالا / خدمات شرکت

ن 14 پیش نیازهای مالی شرکت

ن 15 فلوچارت بازاریابی شرکت

ن 16 میزان پذیرش و مقبولیت کالا / خدمات تولیدی شرکت در بازار

ن 17 شیوه استخدام تیم مدیریتی و مشاوران خارج از شرکت

ن 18 تحلیل ریسک

ن 19 داراییهای بازیافتنی شرکت

و طرح رشد شرکت

و 1 تازه های تولیدی شرکت برای معرفی به بازار

و 2 پیش نیازهای سرمایه ای شرکت

و 3 الزامات پرسنلی شرکت

و 4 استراتژی واگذاری و فروش شرکت

ه طرح مالی شرکت

ه 1 پیش بینی های فروش

ه 2 پیش بینی های درآمدی شرکت

ه 3 پیش نیازهای نقدینگی شرکت

ه 4 منابع مالی شرکت

ی ضمایم مالی شرکت

ضمایم مالی تا تهیه ترازنامه به شرح جداول زیر می باشد

جدول پیش بینی صورت سود و زیان

جدول صورت گردش جریان وجوه نقد

محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح

جدول پیش بینی تراز نامه

جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد:

نتيجه گيري ، بررسي و پيشنهاد:

ــــــــــــــــــ

فایل تکمیل شده و کامل را از لینک زیر میتوانید دریافت کنید

 

فرمت طرح توجیهی را در قالب ورد word و پی دی اف pdf از فایل زیر میتوانید دانلود کنید

فایل ورد word طرح توجیهی بیزینس پلن و طرح کسب و کار

فایل پی دی اف pdf طرح توجیهی بیزینس پلن و طرح کسب و کار

کپی مطالب تنها با ذکر آدرس سایت جهت مطالعه و استفاده غیر تجاری مجاز میباش