تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

قیمت تجهیزات راه اندازی مجموعه ورزشی و تفریحی احداث سالن ورزشی آب درمانی ماساژدرمانی فیزیوتراپی

لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی  و بیزینس پلن احداث سالن ورزشی آب درمانی ماساژدرمانی فیزیوتراپی

رایگان

قیمت تجهیزات راه اندازی مجموعه ورزشی و تفریحی احداث سالن ورزشی آب درمانی ماساژدرمانی فیزیوتراپی

لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی  و بیزینس پلن احداث سالن ورزشی آب درمانی ماساژدرمانی فیزیوتراپی به شرح جدول زیر می باشد

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سالن ورزشی و بدنسازی

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ دستگاه بدنسازی جلو پا ۲ ۹۸,۵۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۲ دستگاه بدنسازی پشت پا ۲ ۹۶,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ دستگاه بدنسازی لت ۱ ۹۹,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰
۴ دستگاه بدنسازی کتف ۱ ۹۳,۵۰۰ ۹۳,۵۰۰
۵ دستگاه بدنسازی قایقی ۱ ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
۶ دستگاه بدنسازی ساق پا ۱ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۷ دستگاه بدنسازی پرس خوابیده ۲ ۹۷,۴۰۰ ۱۹۴,۸۰۰
۸ دستگاه بدنسازی تی بار ۱ ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۹ دستگاه بدنسازی پارالل ۱ ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱۰ دستگاه بدنسازی فیله کمر ۲ ۹۸,۶۰۰ ۱۹۷,۲۰۰
۱۱ دستگاه بدنسازی اچ ۱ ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۱۲ دستگاه بدنسازی اسکات پا ۲ ۳۰,۵۰۰ ۶۱,۰۰۰
۱۳ دستگاه بدنسازی پلاور ۲ ۲۷,۶۰۰ ۵۵,۲۰۰
۱۴ دستگاه بدنسازی ساق پا ۲ ۲۵,۹۰۰ ۵۱,۸۰۰
۱۵ مسگری دونفره ۲ ۲,۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۶ میز پرس دوکاره معمولی ۳ ۱,۲۵۰ ۳,۷۵۰
۱۷ نیمکت ساده ۱ ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰
۱۸ جای دمبل دو طبقه ۱ ۱,۸۵۰ ۱,۸۵۰
۱۹ میل هالتر ۲۲۰ سانتی ۲ ۳,۶۵۰ ۷,۳۰۰
۲۰ هالتر خمیده ۲ ۴,۱۵۰ ۸,۳۰۰
۲۱ میز شکم ۴۵ درجه ۲ ۳,۱۰۰ ۶,۲۰۰
۲۲ میز پرس چند منظوره ۲ ۶,۶۳۰ ۱۳,۲۶۰
۲۳ کرنومتر کاسیو ژاپنی ۱ ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰
۲۴ گام زن برقی ۵ ۹,۵۰۰ ۴۷,۵۰۰
۲۵ گام زن مکانیکی ۵ ۶,۵۰۰ ۳۲,۵۰۰
۲۶ توپ مدیسن بال سه کیلویی ۱ ۳۰۰ ۳۰۰
۲۷ توپ مدیسن بال پنج کیلویی ۱ ۴۰۰ ۴۰۰
۲۸ تلمبه پایی چینی ۱ ۳۰۰ ۳۰۰
۲۹ کمربند چرمی وزنه برداری ۲ ۶۵۰ ۱,۳۰۰
۳۰ ترازوی وزن آلمانی ۱ ۹۵۰ ۹۵۰
۳۱ تخته استپ ۶۰ ۴۰۰ ۲۴,۰۰۰
۳۲ جا پودری چرخ دار ۱ ۸۵۰ ۸۵۰
۳۳ سبد جا توپی ۱ ۴۰۰ ۴۰۰
۳۴ تشک ورزشی ۲*۱ ۵۰ ۶۱۰ ۳۰,۵۰۰
۳۵ تردمیل برقی آبی تایوان ۴ ۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۳۶ دوچرخه ثابت دیجیتال تایوان ۲ ۱۸,۵۰۰ ۳۷,۰۰۰
۳۷ استپ دیجیتال ۱ ۲۱,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
۳۸ میز پرس pb 500 ۱ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰
۳۹ دستگاه بدن سازی ۱۵ کاره ۱ ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
۴۰ دستگاه بدن سازی ۲۰ کاره ۱ ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
۴۱ دستگاه بدنسازی صلیب دو طرفه ۱ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۴۲ دستگاه بدنسازی باتری فلای ۱ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
جمع ۲,۰۸۸,۶۶۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اتاق ماساژ و آب درمانی

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ تخت ماساژ برقی EL-03 ۱ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۲۲۸,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰
۲ هیتر سنگ پیلتن Piltan ۲ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۱۹,۲۰۰ ۳۸,۴۰۰
۳ سنگ ماساژ ام تی HMQ2 ۵ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۳,۰۴۰ ۱۵,۲۰۰
۴ تخت ماساژ چوبی پیلتن piltan ۳ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۷۲,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
۵ توپ فشرده طبی گیاهی تایلندی ۵ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۲,۲۰۰ ۱۱,۰۰۰
۶ رول چوبی ماساژ تایلندی ۵ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۲,۲۰۰ ۱۱,۰۰۰
۷ تخت ماساژ پرتابل چوبی ۲ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۴۴,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
۸ تشت چوبی ماساژ تایلندی ۲ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۱۲,۸۰۰ ۲۵,۶۰۰
۹ سنگ ماساژ ام تی HJT2 ۴ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۱,۸۰۰ ۷,۲۰۰
۱۰ بالشت ماساژور شیاتسو بیورر MG145 ۵ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۹,۲۰۰ ۴۶,۰۰۰
۱۱ پشتی طبی ماساژوردار حرارتی ATH ولوم دار ۵ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۳,۷۲۰ ۱۸,۶۰۰
۱۲ سایر تجهیزات ۱ تجهیزات اتاق ماساژ و آب درمانی ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
جمع ۷۸۵,۰۰۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سالن فیزیوتراپی

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ دستگاه فیزیوتراپی ۱۰ کاناله ۲۵۰ هرتز Berjis EN 4080 ۱ ۲۷,۲۰۰ ۲۷,۲۰۰
۲ تاب کار درمانی بزرگ ۱ ۲۷,۴۰۰ ۲۷,۴۰۰
۳ شولدر انگشتی دیواری ۲ ۳۴,۸۰۰ ۶۹,۶۰۰
۴ فینگر تیبل ۱ ۳۶,۸۰۰ ۳۶,۸۰۰
۵ یو پی اس ۱ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۶ حمام پارافین ایرانی متوسط ۱ ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
۷ تاب کار درمانی مدل کم جا ۱ ۱۹,۶۰۰ ۱۹,۶۰۰
۸ پد سیلیکونی lp support 870 ۱ ۱۸,۴۰۰ ۱۸,۴۰۰
۹ پله ۴ تیکه کار درمانی ۱ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
۱۰ بیم بالانس ۳ تیکه ۱ ۱۲,۴۰۰ ۱۲,۴۰۰
۱۱ دستگاه تحرک الکتریکی ماهیچه بیورر EM80 ۱ ۱۰,۸۰۰ ۱۰,۸۰۰
۱۲ نردبان زمینی ۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۱۳ دستگاه تنس بریسک AS 833 ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
۱۴ پک ژل سرد lp support 884 ۱ ۶,۴۰۰ ۶,۴۰۰
۱۵ اسکوتر برد بزرگ لدراگوما ۱ ۵,۶۰۰ ۵,۶۰۰
۱۶ اگزر بورد ۱ ۵,۲۰۰ ۵,۲۰۰
۱۷ وج بزرگ ۱ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۱۸ اسکوتر برد متوسط ۱ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰
۱۹ کیسه یخ lp support 784 بزرگ ۳ ۳,۰۰۰ ۹,۰۰۰
۲۰ کیسه نگهدارنده lp support 794 ۳ ۲,۸۴۰ ۸,۵۲۰
۲۱ کیسه و یایز تجهیزات ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
جمع ۴۰۷,۹۲۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز استخر و جگوزی

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ کوره ۱ ایجاد بخار ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۲ مشعل بی صدا ۲ مشعل ایرانی بی صدا
۳ آجر نسوز ۶۰ چینی
۴ هواکش زیر مشعل ۲ جهت تهویه هوا
۵ هواکش سونا ۵ تهویه هوای سالن
۶ کنترل باکس سونا ۱ ایرانی
۷ جعبه ترموستات ۱ جعبه تنظیم
۸ حرارت سنج تزئینی ۱ ایرانی
۹ تصفیه خانه ۱ جهت استفاده در استخر
۱۰ قفسه رختکن و لاکر ۱۰۰ جهت ورود به مجموعه
۱۱ دستگاه هواساز ۱ جهت استفاده در داخل سالن
۱۲ کفشداری ۱۰۰ سری کامل همراه با دمپایی و قفسه
۱۳ دستگاه کلرزن اتوماتیک ۱ جهت تنظیم کلر آب استخر
۱۴ دستگاه تهویه هوا ۳ جهت تهویه سالن و استخر
۱۵ چوب روسی ۲۰۰ تجهیزات سونا
جمع ۸,۰۰۰,۰۰۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کافی شاپ و فست فود

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ قهوه جوش ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۲۹,۴۰۰ ۲۹,۴۰۰
۲ نوشابه ساز ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
۳ ظرفشویی و تاپینگ ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۳۳,۶۰۰ ۳۳,۶۰۰
۴ سرخ کن ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۵ دستگاه کنتاکی ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۲۹۸,۸۰۰ ۲۹۸,۸۰۰
۶ دستگاه گریل ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۳۳,۱۲۰ ۳۳,۱۲۰
۷ یخچال مواد فست فود ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۲۶,۰۴۰ ۲۶,۰۴۰
۸ یخچال مواد نوشیدنی ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۲۹,۴۰۰ ۲۹,۴۰۰
۹ فر سرخ کن چدنی ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
۱۰ فر پیتزا ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۱ گرم کن غذا ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
۱۲ توستر ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۱۴,۶۴۰ ۱۴,۶۴۰
۱۳ مایکروفر ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
۱۴ تجهیزات آشپزخانه فست فود ۱ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۵ میز ۸۰ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۶,۸۴۰ ۵۴۷,۲۰۰
۱۶ صندلی ۱۶۰ جهت استفاده در کافی شاپ و فست فود ۲,۴۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
جمع ۲,۱۲۲,۲۰۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز مهد کودک

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ جامپینگ کشی ۱ ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
۲ ترامبولینگ تختی ۲ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
۵ تکان دهنده ماشین ۱ ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۶ تکان دهنده جوجه ۱ ۳۷,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰
۷ کلبه کودک ۲ ۲۷,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
۸ تاب و سرسره ۲ ۵۴,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
۹ تاب زرافه دونفره ۱ ۸,۸۵۰ ۸,۸۵۰
۱۰ تاب زرافه یک نفره ۱ ۷,۲۰۰ ۷,۲۰۰
۱۱ لگو خانه سازی ۱ ۸,۲۵۰ ۸,۲۵۰
۱۲ استخر توپ ۱ ۶,۷۵۰ ۶,۷۵۰
جمع ۵۰۹,۵۵۰
جمع کل ۱۳,۹۱۳,۳۳۰

 

 

لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال۹۷  می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .

تاریخ شمسی تاریخ میلادی دلار لیر ترکیه ۱۰۰ ین ژاپن یورو یووان چین پوند انگلیس درهم امارات
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰۵/۰۵/۲۰۱۸ ۶۳,۸۳۰ ۱۵,۰۹۰ ۶۱,۱۰۰ ۷۶,۰۲۰ ۱۰,۰۳۰ ۸۶,۳۷۰ ۱۷,۲۷۰

جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید

قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید

 

نظرات کاربران درباره قیمت تجهیزات راه اندازی مجموعه ورزشی و تفریحی احداث سالن ورزشی آب درمانی ماساژدرمانی فیزیوتراپی

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید

محصولات پیشنهادی

 • ۵۷۹۹۱۱۱۲۲ طرح توجیهی سامانه تحفه احیای نقوش ایرانی طراحی و تولید پارچه های تزئینی دستی

  طرح توجیهی سامانه تحفه و طرح بیزینس پلن و طرح کسب و کار با توجیه فنی مالی و اقتصادی احیای نقوش و فنون اصیل ایرانی طراحی و تولید اکسسوری و پارچه های تزئینی دستی هنری و صنایع دستی با تولیدات چاپ روی البسه ، البسه دست دوز با تزئین ملیله ، پارچه تزیین شده با سنگ و منجوق یک پنل کامل لباس بالا تنه و آستین

  رایگان اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
 • طرح توجیهی جهت گرفتن زمین از منابع طبیعی میوه های گرمسیری انبه ، نارگیل ، چیکو ، خربزه درختی ، کنار

  فرصت سرمایه گذاری طرح توجیهی رایگان و طرح بیزینس پلن با طرح کسب و کار احداث باغ میوه های گرمسیری انبه ۵ هکتار ، نارگیل ۵ هکتار ، چیکو ۵ هکتار ، پاپایا ۳ هکتار ، کنار پیوندی ۳ هکتار ، گواوا ۳ هکتار ، تمر هندی ۳ هکتار جهت گرفتن زمین از منابع طبیعی و اراضی ملی ، جهاد کشاورزی

  رایگان اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
 • نمونه فرم طرح توجیهی بنیاد برکت احداث اقامتگاه بومگردی

  طرح توجیهی ساخت وبهره برداری اقامتگاه بومگردی

  عنوان طرح:اقامتگاه بومگردی

  محل اجرای طرح:روستای بلبر

  ۲۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • قیمت تجهیزات راه اندازی صنایع تبدیلی بسته بندی و فرآوری (لواشک و سرکه)خرما بظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال و احداث سردخانه

  لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی  و بیزینس پلن بسته بندی و فرآوری (لواشک و سرکه)خرما بظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال و احداث سردخانه

  رایگان اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر