تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

قیمت تجهیزات راه اندازی گردشگری احداث مجتمع درمانی گردشگری رفاهی خدماتی ویانا

لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی  و بیزینس پلن احداث مجتمع درمانی گردشگری رفاهی خدماتی ویانا

رایگان

قیمت تجهیزات راه اندازی گردشگری احداث مجتمع درمانی گردشگری رفاهی خدماتی ویانا

لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی  و بیزینس پلن احداث مجتمع درمانی گردشگری رفاهی خدماتی ویانا به شرح جدول زیر می باشد

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز  اورژانس ، جراحی ، بستری و درمانگاه

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ دستگاه MRI ۱ ۶۸۵,۱۰۰,۰۰۰ ۶۸۵,۱۰۰,۰۰۰
۲ دستگاه ماموگرافی ۱ ۱۲۰,۴۱۱,۲۰۰ ۱۲۰,۴۱۱,۲۰۰
۳ دستگاه سونوگرافی دیجیتال ۱ ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰,۰۰۰
۴ دستگاه رادیوگرافی تک دندان ۱ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
۵ دستگاه دیجیتایزر داخل دهانی ۱ ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰
۶ دستگاه تراکم استخوان ۱ ۳۲,۵۶۶,۰۴۰ ۳۲,۵۶۶,۰۴۰
۷ دستگاه پانورکس سفالومتری ۱ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۸ دستگاه بالن پمپ ۱ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۹ دستگاه دیالیز ۳ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ اتوکلاو ۳۰۰ لیتری ۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ بیهوشی استنشاقی با ونتیلاتور ۱ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲ مانیتورینگ قلب و تنفس ۱ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۳ آرتروسکوپ ۱ ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۴ اندوسکوپ ۱ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ ساکشن ۱ ۷۸۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
۱۶ الکتروشوک ۱ ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰
۱۷ الکتروکاردیوگراف ۱ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
۱۸ اتوپالس ۱ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹ سونی کید ۱ ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
۲۰ بلادوارمر ۱ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۱ تست ورزش ۱ ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰
۲۲ کوتر ۱ ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰
۲۳ دستگاه کمک تنفسی ۱ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۲۴ اکسیژن ساز ۵ لیتری ۱ ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
۲۵ دستگاه پالس اکسی متر ۱ ۴۴۲,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰
۲۶ سکولاتور وکیوم سانترال ۱ ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۰,۹۰۰
۲۷ فلومتر دیواری اکسیژن ۱ ۵۴,۶۰۰ ۵۴,۶۰۰
۲۸ میکروتوم تمام اتوماتیک ۱ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۹ حمام بافت دیجیتال ۱ ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
۳۰ سونوگرافی با چهار پروب ۱ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ اکورنگی دارای دو پروب کاردیاگ قلبی ۱ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ بیهوشی دیجیتالی با با ونتیلاتور ۱ ۴,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۹۴۰,۰۰۰
۳۳ تخت جراحی برقی فول پوزیشن ۱ ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰
۳۴ چراغ دو قمره جدید دیجیتالی LED ۱ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۵ چراغ دو قمره جدید دیجیتالی ۱ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ تخت بستری تخصصی برقی ۱۰ ۴۵۵,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
۳۷ تخت بستری ۳ شکن ۱۵۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ تخت بستری ۵۶۴ ۶۵۰,۰۰۰ ۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰
۳۹ تخت ریکاوری ۵ ۲۲۱,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
۴۰ تخت معاینه ۲۵ ۱۹۵,۰۰۰ ۴,۸۷۵,۰۰۰
۴۱ چراغ اتاق عمل پرتابل ۱ ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
۴۲ ست لاپاراسکوپی ۱ ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۸,۴۵۰,۰۰۰
۴۳ پالس اکسیمتر ۱ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
۴۴ ست آرتروسکوپی و شیور ۱ ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ست CCD کمر و TV جهت آرتروسکوپیو لاپاراسکوپی ۱ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۶ ست جراحی عمومی ۵۰ قلمی ۱ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۷ ست جراحی بینی و گوش و حلق ۶۰ قلمی ۱ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
۴۸ ظرف استریل جراحی مخصوص شان و گان ۱ ۱۹,۵۰۰ ۱۹,۵۰۰
۴۹ ظرف استریل جراحی مخصوص حوله ۱ ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
۵۰ چراغ سقفی تک قمره پنج شعله ۱۶۰۰۰۰ لوکس ۱ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۱ ست جراحی عمومی ۱ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۵۲ ست جراحی ارتوپدی ۱ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۳ ثابت رادیولوژی دیجیتال ۱ ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۰۰,۰۰۰
۵۴ سونوگرافی با پراب های مختلف ۱ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۵ میکروسکوب دو چشمی ۱ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۶ سانتریفیوز ۱ ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
۵۷ دستگاه شمارنده سلولهای خونی ۱ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۸ تجهیزات آزمایشگاه ۱ ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰
۵۹ ماشین لباس شویی صنعتی ۱ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
۶۰ نگاتوسکوپ ۱ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۶۱ سردخانه ۲ ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
۶۲ تجهیزات اورژانس ۱۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳ کمپرسور اکسیژن ۱ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
۶۴ مخزن اکسیژن و متعلقات ۱ ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰
۶۵ تجهیزات اتاق ای سی یو ۱ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶ تجهیزات اتاق سی سی یو ۱ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷ دستگاه رادیوتراپی ۲ ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸ دستگاه آنژیوگرافی ۱ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹ دستگاه سی تی اسکن ۱۲۸ اسلایس ۱ ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۰ دستگاه پت اسکن ۱ ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۱ چیلر جذبی ۱ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۲ دیگ بخار ۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۷۳ سختی گیر مغناطیسی اولتراسونیک ۳ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰
۷۴ زباله سوز ۱ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵ لاندری مجهز به همراه دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز ۱ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶ مخزن آب ۱۸۰ هزار لیتری ۱ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
جمع ۶,۹۷۳,۷۷۸,۲۴۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اتاقهای هتل

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ تخت یک نفره ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۳۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۲ تخت دونفره ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۵۰,۴۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳ کاناپه تاشو ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۳۶,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ یخچال کوچک ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۲۶,۴۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
۵ تلویزیون ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۱۲۸,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۶ میز تلویزیون ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۱۹,۲۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
۷ کمد لباس ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۲۱,۶۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰
۸ فرش ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۸۸,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۹ تشک و ملحفه و بالشک ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۵۳,۶۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۰ سشوار و ست حمام (حوله و …) ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۲۶,۸۸۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰
۱۱ سطل آشغال و زیر سیگاری و تابلو و … ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۱۶,۸۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲ درب ضد سرقت ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۶۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ست مبلمان ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۱۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ میز عسلی ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۲۱,۶۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ صندلی ۵۰۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۳۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ میز مطالعه ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۱۶,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ میز آرایش ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۳۰,۴۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۸ گلدان ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۴,۸۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹ کولر گازی ۲۵۰ تجهیزات اتاقهای هتل ۶۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ دکوراسیون اتاقها ۲۵۰ شامل پرده و تابلو دیواری گلدان و … ۱۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ دکوراسیون لابی ۱ شامل ست مبلمان و پرده و تابلو دیواری و … ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع ۲۷۴,۵۲۰,۰۰۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه و رستوران

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ سرویس ۲۰ پارچه چینی ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۳۱,۶۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۲ لیوان ۲,۰۰۰ جهت استفاده در رستوران ۳۶۰ ۷۲۰,۰۰۰
۳ سس خوری ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۳۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۴ نمک پاش ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۲۳۲ ۱۱۶,۰۰۰
۵ قاشق ۲,۰۰۰ جهت استفاده در رستوران ۱۶۸ ۳۳۶,۰۰۰
۶ قندان ت‍ر‌اش د‌ار ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۱,۲۸۰ ۶۴۰,۰۰۰
۷ ک‍‍ارد وچ‍ن‍گ‍‍ال م‍ی‍وه خ‍ور‌ی ۱۲پ‍‍ارچ‍ه ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۵۸۰ ۲۹۰,۰۰۰
۸ سفره پاک کن ۱۰ جهت استفاده در رستوران ۲,۲۰۰ ۲۲,۰۰۰
۹ جا دستمالی ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۵۸۰ ۲۹۰,۰۰۰
۱۰ سینی کوچک ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۱ زیر قابلمه ای طرح چوب – چینی ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۲ کتری استیل ساده ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۱,۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۱۳ رومیزی ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۹۴۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۴ گلدان شیشه ای معمولی ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۳۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۵ سینی استیل بزرگ ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۹۲۰ ۴۶۰,۰۰۰
۱۶ میز ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۹۶۰ ۴۸۰,۰۰۰
۱۷ صندلی ۲,۰۰۰ جهت استفاده در رستوران ۳,۶۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۸ رومیزی ۵۰۰ جهت استفاده در رستوران ۳,۳۲۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰
۱۹ تخت چوبی ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۵۶,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰ فرش ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۴۸,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱ پشتی ۱۰۰ جهت استفاده در رستوران ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ دکوراسیون داخلی ۱ جهت استفاده در رستوران ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۳ اجاق گاز ۴ جهت استفاده در آشپزخانه ۳۸۸,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۰۰۰
۲۴ گرمکن درجه دار ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۵۹,۳۲۰ ۱۱۸,۶۴۰
۲۵ سرخ کن ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۸۴,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
۲۶ هود – گالوانیزه با ۲ فن مکنده ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۴۶,۸۰۰ ۹۳,۶۰۰
۲۷ قابلمه ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۲۳,۲۰۰ ۴۶,۴۰۰
۲۸ آبکش ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۹۳,۶۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۲۹ کف گیر ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱,۸۴۰ ۳,۶۸۰
۳۰ ملاقه بزرگ ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱,۸۴۰ ۳,۶۸۰
۳۱ ملاقه کوچک ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱,۸۴۰ ۳,۶۸۰
۳۲ قاشق بزرگ ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۵۶۰ ۱,۱۲۰
۳۳ جا ادویه ای ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۷۲۰ ۱,۴۴۰
۳۴ جا ظرفی – دو طبقه با قوطی آهنی لعاب خورده ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۴۰۰ ۸۰۰
۳۵ کمد- (جهت نگهداری لباس و وسایل خورده ریز کار و ادویه جات) ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۲,۴۰۰ ۴,۸۰۰
۳۶ تجهیزات سردخانه ۱ جهت استفاده در آشپزخانه ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۳۷ جعبه کمک های اولیه ۱ جهت استفاده در آشپزخانه ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
جمع ۳۹,۶۶۳,۰۴۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کافی شاپ

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ قهوه جوش ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۲۲,۵۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
۲ نوشابه ساز ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۶۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۳ ظرفشویی و تاپینگ ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۴,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
۴ سرخ کن ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۵ دستگاه کنتاکی ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۲۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۶ دستگاه گریل ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۴۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۷ یخچال مواد فست فود ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۱۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
۸ یخچال مواد نوشیدنی ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۲۲,۵۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
۹ فر سرخ کن چدنی ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۰ فر پیتزا ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ گرم کن غذا ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۲ توستر ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۶۱,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
۱۳ مایکروفر ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۴ تجهیزات آشپزخانه فست فود ۲ جهت استفاده در کافی شاپ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ میز ۱۵۰ جهت استفاده در کافی شاپ ۲۸,۵۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰
۱۶ صندلی ۳۰۰ جهت استفاده در کافی شاپ ۴,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع ۱۱,۴۷۵,۰۰۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز نظافتی و انبارداری و سرو غذا

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ جاروبرقی صنعتی ۲ تجهیزات نظافتی ۸۸,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
۲ پولیشر صنعتی ۲ تجهیزات نظافتی ۴۸,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۳ اسکرابر (شوینده، مکنده دو قلو) ۲ تجهیزات نظافتی ۱۴۴,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
۴ سطل و تی شوی دستی ۱۰ تجهیزات نظافتی ۲۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۵ ترولی تی شوی دستی ۱۰ تجهیزات نظافتی ۲۶,۸۸۰ ۲۶۸,۸۰۰
۶ سطل زباله ۱۰ تجهیزات نظافتی ۴,۸۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷ ترولی خدمات هتل ۲ تجهیزات نظافتی ۸۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۸ ترولی منسوجات کثیف ۲ تجهیزات نظافتی ۱۰۵,۶۰۰ ۲۱۱,۲۰۰
۹ ظرفشویی (با ظرفیت ۱۲۰۰ بشقاب در ساعت) ۱ تجهیزات ظرف شویی ۳۳۶,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰
۱۰ شیر آب مخصوص ظرفشویی ۱ تجهیزات ظرف شویی ۳۸,۴۰۰ ۳۸,۴۰۰
۱۱ ظرفشویی ریلی ۱ تجهیزات ظرف شویی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۱۲ انواع سبد ظرفشویی ۱ تجهیزات ظرف شویی ۳,۸۴۰ ۳,۸۴۰
۱۳ ترولی ۳ طبقه گرد استیل ۲ تجهیزات سرو غذا ۵۲,۸۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۱۴ ترولی عمومی ۲ تجهیزات سرو غذا ۳۸,۴۰۰ ۷۶,۸۰۰
۱۵ کانتر گرم سیار (بیمارستانی) ۱ تجهیزات سرو غذا ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۱۶ ترولی ۳ طبقه دور بسته ۲ تجهیزات سرو غذا ۷۶,۸۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
۱۷ شف اینگ ریش مستطیل ۱ تجهیزات سرو غذا ۱۹,۲۰۰ ۱۹,۲۰۰
۱۸ قفسه نگهداری ظروف بزرگ ۲ تجهیزات انبارداری ۷۲,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۱۹ سکوی نگهداری برنج ۲ تجهیزات انبارداری ۵۲,۸۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۲۰ قفسه نگهداری ظروف و مواد ۲ تجهیزات انبارداری ۶۷,۲۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
۲۱ چلیک نگهداری حبوبات ۲ تجهیزات انبارداری ۹,۶۰۰ ۱۹,۲۰۰
۲۲ ظروف نگهداری ادویه جات ۲ تجهیزات انبارداری ۳,۳۶۰ ۶,۷۲۰
۲۳ چلیک زباله چرخدار ۲ تجهیزات انبارداری ۴۳,۲۰۰ ۸۶,۴۰۰
جمع ۲,۹۳۳,۷۶۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شهربازی

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ استخر توپ ۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲ ترامبولین ۱ ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
۳ بازیهای ویدئویی جایزه ای مکانیکی ۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۴ ماشین رالی ۵ ۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵ بازیهای گیمی ۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۶ سرسره بادی ۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷ قطار کودک ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۸ تکان دهنده کودک ۲ ۲۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۹ مریگوراند کودک ۱ ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
۱۰ یوروبانجی ۱ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۱۱ سالتو ۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ هلی کوپتر کودک ۱ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۳ دستگاه سواری سه بعدی کودک ۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۴ مینی ترن ۱ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ Robot war ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۶ Rotation Ranjer ۱ ۸۷۵,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰
۱۷ چرخ و فلک ۱ ۲,۳۷۵,۰۰۰ ۲,۳۷۵,۰۰۰
۱۸ سینما ۵ بعدی ۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ دکوراسیون مجازی شهربازی ۱ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ مینی بولینگ ۱ ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
۲۱ Shuting game ۲ ۳۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۲۲ Boxing ball ۱ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
۲۳ بسکتبال ۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲۴ دستگاه جایزه ای ۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۲۵ ماشین ضربه ای ۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۶ میز هوکی ۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۷ Moto Racing ۱ ۶۲۵,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰
۲۸ Ocean Welling ۱ ۶۲۵,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰
۲۹ Zoo Land ۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰ Seaway Submarine ۱ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۱ Funny Monkey ۱ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۲ Batman ۱ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
۳۳ پاپ کورن ۱ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۳۴ Ice Pack ۱ ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
۳۵ تجهیزات اتاق آرایش کودک ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ بوفه ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
جمع ۲۹,۰۹۵,۰۰۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ تخت یک نفره ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۳۲,۰۰۰ ۴,۴۸۰,۰۰۰
۲ تخت دونفره ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۵۰,۴۰۰ ۷,۰۵۶,۰۰۰
۳ کاناپه تاشو ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۳۶,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰
۴ یخچال کوچک ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۲۶,۴۰۰ ۳,۶۹۶,۰۰۰
۵ تلویزیون ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۱۲۸,۰۰۰ ۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۶ میز تلویزیون ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۱۹,۲۰۰ ۲,۶۸۸,۰۰۰
۷ کمد لباس ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۲۱,۶۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰
۸ فرش ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۸۸,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۹ تشک و ملحفه و بالشک ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۵۳,۶۰۰ ۷,۵۰۴,۰۰۰
۱۰ سشوار و ست حمام (حوله و …) ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۲۶,۸۸۰ ۳,۷۶۳,۲۰۰
۱۱ سطل آشغال و زیر سیگاری و تابلو و … ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۱۶,۸۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰
۱۲ درب ضد سرقت ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۶۸,۰۰۰ ۹,۵۲۰,۰۰۰
۱۳ ست مبلمان ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۱۶۰,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۴ میز عسلی ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۲۱,۶۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰
۱۵ صندلی ۲۸۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۳۲,۰۰۰ ۸,۹۶۰,۰۰۰
۱۶ میز مطالعه ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۱۶,۰۰۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۷ میز آرایش ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۳۰,۴۰۰ ۴,۲۵۶,۰۰۰
۱۸ گلدان ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۴,۸۰۰ ۶۷۲,۰۰۰
۱۹ کولر گازی ۱۴۰ تجهیزات مجموعه اقامتی پزشکان و پرستاران ۶۸,۰۰۰ ۹,۵۲۰,۰۰۰
۲۰ دکوراسیون اتاقها ۱۴۰ شامل پرده و تابلو دیواری گلدان و … ۱۶۰,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱ دکوراسیون لابی ۲ شامل ست مبلمان و پرده و تابلو دیواری و … ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
جمع ۱۵۶,۰۳۵,۲۰۰

 

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز مجموعه آب درمانی

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ کمربند شنا آب درمانی ۲۰ ۴۵۰ ۹,۰۰۰
۲ کمربند استخر ۱۰ ۴,۲۰۰ ۴۲,۰۰۰
۳ پدال برقی ۲۵ ۷,۵۰۰ ۱۸۷,۵۰۰
۴ نکدودل ۲۰ ۵,۵۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۵ جامپینگ ۱۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
۶ آکوبالانس ۲۰ ۲۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۷ دوچرخه A4 مدل ۳ ۱۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰
۸ ترامبولین در آب ۱۰ ۵۲,۵۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
۹ دوچرخه آبی مدل A2 ۱۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰ دمبل آبی ۲۰ ۴۵۰ ۹,۰۰۰
۱۱ واکر آبی درمانی ۲۰ ۲,۸۰۰ ۵۶,۰۰۰
۱۲ انواع نودل شنا ۲۰ ۱,۵۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱۳ تردمیل آبی A1 ۱۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۴ دوچرخه آبی مدل A3 ۱۰ ۲۰۲,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰
۱۵ دوچرخه آبی نشسته ۱۰ ۱۷۴,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
۱۶ دوچرخه آبی مدل ۰۱ ۱۰ ۲۹,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
۱۷ ایرواکرآبی ۲۰ ۱۶,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۱۸ تردمیل آبی آکوآتیک مدل AQ400 ۲۰ ۲۹,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
۱۹ دوچرخه آبی Aqua Bike ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ اسکی فضایی آبی ۲۰ ۱۵۲,۰۰۰ ۳,۰۴۰,۰۰۰
۲۱ تردمیل آبی مدل ۱۰۰۹ ۱۰ ۴۶,۵۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
۲۲ دوچرخه آبی هیدروجیم ۱۰ ۴۶,۵۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
۲۳ مون واکر آبی هیدروتراپی ۱۰ ۳۷,۵۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
۲۴ آگواپل ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۵ توئیستر آبی هیدروتراپی ۱۰ ۳۳,۵۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶ کاور استخر ۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۲۷ پمپ هیدرولیک ۱۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۸ کمد لوازم ۱۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۹ دستگاه لیفتر بیمار ۱۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۰ بالابر سقفی ۱۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۳۱ بالابر برقی معمولی ۱۰ ۹۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۳۲ لیفتر هیدرولیک ۱۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳ تخت ماساژ برقی EL-03 ۲۵ ۲۲۸,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۴ هیتر سنگ پیلتن Piltan ۲۵ ۱۹,۲۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
۳۵ سنگ ماساژ ام تی HMQ2 ۲۵ ۳,۰۴۰ ۷۶,۰۰۰
۳۶ تخت ماساژ چوبی پیلتن piltan ۱۵ ۷۲,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۳۷ توپ فشرده طبی گیاهی تایلندی ۲۵ ۲,۲۰۰ ۵۵,۰۰۰
۳۸ رول چوبی ماساژ تایلندی ۲۵ ۲,۲۰۰ ۵۵,۰۰۰
۳۹ تخت ماساژ پرتابل چوبی ۱۰ ۴۴,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
۴۰ تشت چوبی ماساژ تایلندی ۱۰ ۱۲,۸۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
۴۱ سنگ ماساژ ام تی HJT2 ۲۰ ۱,۸۰۰ ۳۶,۰۰۰
۴۲ بالشت ماساژور شیاتسو بیورر MG145 ۲۵ ۹,۲۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۴۳ پشتی طبی ماساژوردار حرارتی ATH ولوم دار ۲۵ ۳,۷۲۰ ۹۳,۰۰۰
۴۴ سایر تجهیزات ۵ ۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۳۹,۳۶۱,۵۰۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جایگاه سوخت

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ مخزن بنزین ۴ هر کدام به ظرفیت ۵۰ هزار لیتری با ورق ۸ میلیمتری ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
۲ تجهیزات پمپ بنزین بهمراه لوله کشی از مخزن ۸ ۲ سکوی خودرو هر سکو شامل ۲ پمپ دو نازله ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۳ پمپ روی مخازن ۱۴ جهت مکش بنزین از مخزن و انتقال به نازلها- ضد جرقه ۳۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
۴ مخزن گازوئیل ۶ هر کدام به ظرفیت ۵۰ هزار لیتری با ورق ۸ میلیمتری ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
۵ تجهیزات پمپ گازوئیل بهمراه لوله کشی از مخزن ۸ ۲ سکوی خودرو هر سکو شامل ۲ پمپ دو نازله ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۶ تابلو برق اصلی ۲ تجهیزات جایگاه سوخت ۵۶۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
۷ تابلو فرمان پمپ شناور ۴ تجهیزات جایگاه سوخت ۱۲۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
۸ شات آف ۴ تجهیزات جایگاه سوخت ۵۷,۶۰۰ ۲۳۰,۴۰۰
۹ گلند ۴ تجهیزات جایگاه سوخت ۳۶,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۱۰ شلنگ تخلیه ۴ تجهیزات جایگاه سوخت ۱۷۴,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰
۱۱ کوآپ ۴ تجهیزات جایگاه سوخت ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۱۲ اشنایدر ۴ تجهیزات جایگاه سوخت ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۱۳ دیپ ۴ تجهیزات جایگاه سوخت ۲۴۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
جمع ۴۹,۰۳۰,۴۰۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز – سینما

ردیف شرح تعداد مشخصات ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ سیستم صدا ۲ تجهیزات سالن اجتماعات (آمپری فایر ، میکس ، باند ،سیم ) ۴۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۲ سیستم نور ۲ تجهیزات سینما (نور مخفی ، رقص نور و …) ۶۵۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۳ سیستم تصویر ۲ تجهیزات سینما (دوربین پیشرفته ،دوربین معمولی ، میکس و …) ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۴ صندلی ۲,۰۰۰ تجهیزات سینما ۳,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ اجرای دکوراسیون داخلی ۱ تجهیزات سینما (پرده ، کفپوش ، دیوار و سن ، … ) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
جمع ۱۱,۱۰۰,۰۰۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فروشگاه و غرفه های تجهیزات پزشکی

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ قفسه بندی ۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲ غرفه فلزی ۱۸۰ ۵۵,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰
۳ آبسردکن ۴ ۲۲,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
۴ مبلمان و پارتیشن ۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۵ ال سی دی بزرگ ۵ ۸۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۶ انواع ویترین ۱۸۰ ۲۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
۷ میز و صندلی ۳۶۰ ۱۴,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰
۸ تابلو برق ۲ ۲۲,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
۹ هواکش ۶ ۴,۸۰۰ ۲۸,۸۰۰
جمع ۲۱,۵۰۰,۸۰۰

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز – موزه

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ سیستم نور ۱ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۲ اجرای دکوراسیون داخلی ۱ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۳ استند ۴۰ ۶۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۴ ویترین شیشه ای ۴۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ تجهیزات امنیتی ۱ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع ۱۳,۲۵۰,۰۰۰
جمع کل تجهیزات ۷,۶۲۱,۷۴۲,۹۴۰

 

 

 

 

لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال۹۷  می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .

تاریخ شمسی تاریخ میلادی دلار لیر ترکیه ۱۰۰ ین ژاپن یورو یووان چین پوند انگلیس درهم امارات
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۰۴/۰۲/۲۰۱۹ ۱۱۶,۵۰۰ ۲۲,۳۲۰ ۱۰۵,۹۰۰ ۱۳۷,۰۰۰ ۱۷,۲۸۰ ۱۵۲,۴۲۰ ۳۱,۷۲۰

جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید

قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید

 

نظرات کاربران درباره قیمت تجهیزات راه اندازی گردشگری احداث مجتمع درمانی گردشگری رفاهی خدماتی ویانا

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید

محصولات پیشنهادی

 • ۶۷۰۰۰۳۰۵ -طرح توجیهی احداث کارخانه خوراک دام بظرفیت ۹۰۰۰ تن در سال

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۵۷۰۰۰۳۱۰ -طرح توجیهی تولید کابینت بظرفیت ۲۵۰۰ مترمربع در سال

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۱۰۰۰۳۰۲ -طرح توجیهی کشت چغندرقند و ذرت علوفه ای بمساحت ۱۵۰ هکتار&تولید الکل از ملاس

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۱۰۰۰۳۰۱ -طرح توجیهی کشت گوجه فرنگی در فضای باز بمساحت ۴۰۰ هکتار

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر