تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیه

قیمت خط تولید راه اندازی گردشگری احداث مجتمع گردشگری تفریحی اقامتی آتامان مغان

لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی  و بیزینس پلن احداث مجتمع گردشگری تفریحی اقامتی آتامان مغان

رایگان

قیمت خط تولید راه اندازی گردشگری احداث مجتمع گردشگری تفریحی اقامتی آتامان مغان

لیست و قیمت تجهیزات ، دستگاه ماشین آلات خط تولید صنعتی مصرفی در طرح سرمایه گذاری کسب و کار های زود بازده اشتغالزایی  و بیزینس پلن احداث مجتمع گردشگری تفریحی اقامتی آتامان مغان به شرح جدول زیر می باشد

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بوفه

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ قفسه های فروشگاهی یکطرفه ۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲ قفسه های فروشگاهی دوطرفه ۱ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۳ صندوق فروشگاهی ۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۴ یخچال ایستاده درب دار ۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ یخچال ایستاده بدون درب ۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۶ فریزر روباز ۱ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۷ یخچال شیشه خم ۱ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۸ یخچال ویترینی ۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۹ گاوصندوق ۱ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰ ترازو دیجیتال ۱ ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
جمع ۱,۲۷۴,۰۰۰

 

الف -۴ ) ماشین آلات و تجهیزات سوئیتها

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ تخت یک نفره ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۲۴,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۲ تخت دونفره ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۳۶,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
۳ یخچال کوچک ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۴ تلویزیون ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۶۶,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
۵ میز تلویزیون ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۶ کمد لباس ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۶,۵۰۰ ۹۹,۰۰۰
۷ فرش ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۴۵,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۸ تشک و ملحفه و بالشک ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۳۶,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
۹ سشوار و ست حمام (حوله و …) ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۹,۵۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
۱۰ سطل آشغال و زیر سیگاری و تابلو و … ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
۱۱ درب ضد سرقت ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۲ ست مبلمان ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۹۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
۱۳ میز عسلی ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱۴ صندلی ۱۲ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۲۴,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
۱۵ میز مطالعه ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
۱۶ میز آرایش ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۲۲,۵۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۷ گلدان ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۳,۶۰۰ ۲۱,۶۰۰
۱۸ کولر گازی ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۹ دکوراسیون اتاقها ۶ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
جمع ۳,۹۳۶,۶۰۰

 

الف -۴ ) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سوئیتها

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ تخت یک نفره ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۶,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۲ تخت دونفره ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۲۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳ یخچال کوچک ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۱,۲۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
۴ تلویزیون ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۴۴,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
۵ میز تلویزیون ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۶ کمد لباس ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۱,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۷ فرش ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۳۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۸ تشک و ملحفه و بالشک ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۲۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۹ سشوار و ست حمام (حوله و …) ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
۱۰ سطل آشغال و زیر سیگاری و تابلو و … ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۸,۴۰۰ ۸۴,۰۰۰
۱۱ درب ضد سرقت ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ ست مبلمان ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۶۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۱۳ میز عسلی ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۰,۸۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
۱۴ صندلی ۲۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۶,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۱۵ میز مطالعه ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۸,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۱۶ میز آرایش ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۱۵,۲۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
۱۷ گلدان ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۲,۴۰۰ ۲۴,۰۰۰
۱۸ کولر گازی ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۴۴,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
۱۹ دکوراسیون اتاقها ۱۰ تجهیزات سوئیتها و اتاقهای مهمانپذیر ۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
جمع ۴,۴۵۰,۰۰۰

 

الف -۴ ) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه و رستوران

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ سرویس ۲۰ پارچه چینی ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۱۰,۵۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
۲ لیوان ۲۰۰ جهت استفاده در رستوران ۲۷۰ ۵۴,۰۰۰
۳ سس خوری ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۲۷۰ ۱۳,۵۰۰
۴ نمک پاش ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۱۸۰ ۹,۰۰۰
۵ قاشق ۲۰۰ جهت استفاده در رستوران ۱۲۰ ۲۴,۰۰۰
۶ قندان ت‍ر‌اش د‌ار ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۹۰۰ ۴۵,۰۰۰
۷ ک‍‍ارد وچ‍ن‍گ‍‍ال م‍ی‍وه خ‍ور‌ی ۱۲پ‍‍ارچ‍ه ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۴۲۰ ۲۱,۰۰۰
۸ سفره پاک کن ۱۰ جهت استفاده در رستوران ۱,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
۹ جا دستمالی ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۴۲۰ ۲۱,۰۰۰
۱۰ سینی کوچک ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۳۰۰ ۱۵,۰۰۰
۱۱ زیر قابلمه ای طرح چوب – چینی ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۳۰۰ ۱۵,۰۰۰
۱۲ کتری استیل ساده ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۹۰۰ ۴۵,۰۰۰
۱۳ گلدان شیشه ای معمولی ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۲۴۰ ۱۲,۰۰۰
۱۴ سینی استیل بزرگ ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۶۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱۵ میز ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۶,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۶ صندلی ۲۰۰ جهت استفاده در رستوران ۲,۷۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
۱۷ رومیزی ۵۰ جهت استفاده در رستوران ۲,۴۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۱۸ پرده سالن ها ۱۵ جهت استفاده در رستوران ۲۷,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
۱۹ دکوراسیون داخلی ۱ جهت استفاده در رستوران ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۲۰ اجاق گاز ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱۰۵,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
۲۱ گرمکن درجه دار ۱ جهت استفاده در آشپزخانه ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۲۲ سرخ کن ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۵۴,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
۲۳ هود – گالوانیزه با ۲ فن مکنده ۱ جهت استفاده در آشپزخانه ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰
۲۴ قابلمه ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۲۵ آبکش ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
۲۶ کف گیر ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰
۲۷ ملاقه بزرگ ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰
۲۸ ملاقه کوچک ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰
۲۹ قاشق ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۴,۲۰۰ ۸,۴۰۰
۳۰ جا ادویه ای ۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۴۵۰ ۹۰۰
۳۱ جا ظرفی – دو طبقه با قوطی

آهنی لعاب خورده

۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۳۰۰ ۶۰۰
۳۲ کمد- (جهت نگهداری لباس و

وسایل خورده ریز کار و ادویه جات)

۲ جهت استفاده در آشپزخانه ۱,۸۰۰ ۳,۶۰۰
۳۳ جعبه کمک های اولیه ۱ جهت استفاده در آشپزخانه ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
جمع ۳,۶۶۱,۲۰۰

 

الف -۴ ) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فضای بازی کودکان

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ تجهیزات زمین والیبال ۱ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۲ مچ بند و کفش اسکیت ۱۰ ۴,۵۰۰ ۴۵,۰۰۰
۳ استخر بادی آبی با سرسره و اسباب بازی ۱ ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۴ کف پوش ۲۰ میل با کف سازی مترمربع ۸۰ ۹۰۰ ۷۲,۰۰۰
۵ ترامبولین ۲.۵ ۱ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
۶ یوروبانجی ۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۷ ترامبولین فضای باز ۱۴ فوت ۲ ۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
۸ پارک آبی و سرسره بادی جزیره ۲ ۷,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
۹ پارک آبی و سرسره بادی رنگین ۱ ۷,۸۰۰ ۷,۸۰۰
۱۰ کشتی بادی دزدان دریایی ۳ ۹,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
۱۱ استخر و سرسره بادی شهر اژدها ۳ ۷,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
۱۲ تور والیبال بادی شناور بست وی ۲ ۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
جمع ۷۵۶,۳۰۰

 

الف -۴ ) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فضای سبز و محوطه

ردیف شرح تعداد ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ نیمکت نوری هیلدا مدل HN50 ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲ مکعب نوری هیلدا ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳ تخت چوبی ۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۴ پشتی ۱۰ ۶,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۵ صندلی چوبی ۲۰ ۳,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
جمع ۱,۲۲۰,۰۰۰

 

الف -۴ ) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کافی شاپ وفست فود

ردیف شرح تعداد مشخصات فنی ارزش واحد هزار ریال ارزش کل هزار ریال
۱ ظرفشویی و تاپینگ ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۲ سرخ کن ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۳ دستگاه گریل ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰
۴ یخچال مواد فست فود ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۴۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
۵ یخچال مواد نوشیدنی ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
۶ فر سرخ کن چدنی ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۷ فر پیتزا ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۸ گرم کن غذا ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۹ توستر ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
۱۰ مایکروفر ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱۱ تجهیزات آشپزخانه فست فود ۱ جهت استفاده در کافی شاپ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ میز ۳۰ جهت استفاده در کافی شاپ ۱۱,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۱۳ صندلی ۶۰ جهت استفاده در کافی شاپ ۴,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۴ دکوراسیون داخلی ۱ شامل پرده و تابلو دیواری گلدان و … ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
جمع ۱,۹۵۲,۲۰۰
جمع کل تجهیزات ۱۲,۸۰۰,۳۰۰

 

 

لیست و قیمت ماشین آلات موجود برای سال ۹۸ می باشد نرخ دلار و سایر ارزها (ریال) در زمان نگارش این طرح به شرح جدول زیر می باشد جهت به روز آوری قیمت ماشین آلات با نرخ دلار مقایسه شود بعد از تبدیل قیمت با اختلاف ۲ الی ۵ درصد قیمت روز ماشین آلات خط تولید بدست می آید .

تاریخ شمسی تاریخ میلادی دلار لیر ترکیه ۱۰۰ ین ژاپن یورو یووان چین پوند انگلیس درهم امارات
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰۵/۰۱/۲۰۲۰ ۱۳۳,۳۰۰ ۲۳,۴۲۰ ۱۲۹,۶۵۰ ۱۴۸,۳۰۰ ۲۰,۱۴۰ ۱۸۲,۹۷۰ ۳۸,۲۸۰

جهت ثبت دستگاه ها ، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید جهت درج رایگان در این صفحه و سایت با شماره ۰۹۱۰۴۲۲۵۵۳۳ تماس گرفته و با در واتس آپ پیام دهید

قیمت دستگاه ها به هزار ریال می باشد که جهت خلاصه نویسی سه تا صفر کسر شده است جهت تبدیل به ریال سه تا صفر جلو اعداد اضافه کنید

 

نظرات کاربران درباره قیمت خط تولید راه اندازی گردشگری احداث مجتمع گردشگری تفریحی اقامتی آتامان مغان

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید

محصولات پیشنهادی

 • ۶۷۰۰۰۳۰۵ -طرح توجیهی احداث کارخانه خوراک دام بظرفیت ۹۰۰۰ تن در سال

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۵۷۰۰۰۳۱۰ -طرح توجیهی تولید کابینت بظرفیت ۲۵۰۰ مترمربع در سال

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۱۰۰۰۳۰۲ -طرح توجیهی کشت چغندرقند و ذرت علوفه ای بمساحت ۱۵۰ هکتار&تولید الکل از ملاس

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر
 • ۱۱۰۰۰۳۰۱ -طرح توجیهی کشت گوجه فرنگی در فضای باز بمساحت ۴۰۰ هکتار

  طرح توجیهی موجود با نرخ دلار سال ۱۴۰۰ تنظیم شده است و برای راهنمایی مجری و متقاضیان به روی سایت طرح توجیهی قرار گرفته است طرح هایی که توسط کارشناسان ما تهیه میشود تا مرحله تصویب وام و تسهیلات هر نوع تغییری لازم باشد بصورت رایگان تصحیح میکنیم

  دلار در این طرح ( خرداد سال ۱۴۰۰ ) با نرخ ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد

  ۳۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید اطلاعات بیشتر