شما اینجا هستید

۲۵۹۶۰۷۰۱ _ طرح توجیهی تسهیلات سرمایه درگردش گاوداری شیری ۱۰۰ راسی سال ۹۶

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تسهیلات سرمایه در گردش گاوداری شیری ۱۰۰ راسی

۱۲,۰۰۰ تومان

۲۵۹۶۰۷۰۱ _ طرح توجیهی تسهیلات سرمایه درگردش گاوداری شیری ۱۰۰ راسی سال ۹۶

شناسنامه طرح

مجری طرحشرکت مانا دام کاسپین
تولیدات طرحشیر و گوشت
مساحت زمین مورد نیاز۱۴,۰۴۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۳,۲۲۶ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۱,۳۹۷,۸۴۳ هزارریال
هزینه جاری طرح۱۳,۰۵۶,۶۳۶ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱۰,۵۲۱,۹۳۹ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۳۰,۳۳۰,۱۸۲ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۱۹,۸۰۸,۲۴۳ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۱۰,۵۲۱,۹۳۹ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۰
تسهیلات کوتاه مدت۱۰,۵۲۱,۹۳۹ هزارریال
شاغلین طرح۶ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۱۸,۰۸۰,۴۱۷ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۲۵.۹۱ درصد
نرخ بازده طرح۳۱.۳۴ درصد
بازگشت سرمایه به سال۳.۲۳ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان قزوین
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش دامداری

نظرات کاربران درباره ۲۵۹۶۰۷۰۱ _ طرح توجیهی تسهیلات سرمایه درگردش گاوداری شیری ۱۰۰ راسی سال ۹۶