شما اینجا هستید

۲۸۹۶۱۰۰۳- پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت ۱۰ راس سال ۹۶

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش اسب به ظرفیت ۱۰  راس

۱۲,۰۰۰ تومان

۲۸۹۶۱۰۰۳- پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت ۱۰ راس سال ۹۶

شناسنامه طرح

مجری طرحآقای
تولیدات طرحاسب
مساحت زمین مورد نیاز۵۰۰ مترمربع
مساحت زیر بنا۳۹۸ مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز۱۳,۰۷۹,۲۹۲ هزارریال
هزینه جاری طرح۱,۶۱۰,۳۸۱ هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز۱۳۷,۰۰۳ هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح۱۴,۲۱۶,۲۹۵ هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید۳,۶۴۳,۲۵۹ هزارریال
سرمایه گذاری بانک۱۰,۵۷۳,۰۳۶ هزارریال
تسهیلات بلند مدت۱۰,۴۶۳,۴۳۴ هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت۱۰۹,۶۰۲ هزارریال
شاغلین طرح۳ نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط۶,۲۹۵,۰۴۰ هزارریال
تولید در نقطه سر به سر۱۶.۵۷ درصد
نرخ بازده طرح۲۷.۴۴ درصد
بازگشت سرمایه به سال۴.۱۶ سال
آدرس محل اجرای طرحاستان
تهیه کننده طرحشرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح

کسب وکار ۰۹۱۴۳۲۳۴۰۷۴  http://www.tarh-tojihi.ir/

هدف از اجرای طرحکمک به تولید در بخش دامداری

نظرات کاربران درباره ۲۸۹۶۱۰۰۳- پرورش اسب اصیل عربی به ظرفیت ۱۰ راس سال ۹۶